SETKÁVÁNÍ RODIČŮ PO ZTRÁTĚ DÍTĚTE

(podpůrná skupinka)

JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE NEJSTE SAMI…

 

„K vytvoření  podpůrné skupinky pro rodiče prožívající ztrátu dítěte mě přivedla nejen má profese lékařky, ale především mé povolání matky. I já jsem před několika lety opakovaně prožívala ztrátu svých dětí v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Dodnes si pamatuji, jaký negativní pocit „vyjímečnosti“ jsem tehdy zažívala.

Měla jsem pocit, že kdo o dítě nepřišel, nemůže pochopit, co cítím. Měla jsem obrovský pocit prázdnoty, bolesti a smutku v srdci a také dojem, že tímto pro mě život v radosti skončil. Že už se nikdy nebudu umět bezstarostně smát. Bohu díky jsem ve svém okolí našla pomoc a podporu a díky své profesi lékařky a laktační poradkyně jsem brzy poznala, že maminek s podobnou životní zkušeností je kolem mne mnohem více. I jejich příklad a u některých i jejich dále se rozšiřující rodina mi dodával vůli a odvahu jít dál (a to i k dalšímu těhotenství). Po celou dobu jsem cítila vděčnost k těm, kteří mi na mé cestě truchlením i dalším životem v radosti pomohli, Boží milosrdenství, kterým jsem hojně zahrnuta a touhu pomoci rodičům s podobnou zkušeností, kteří jsou se ztrátou dítěte konfrontováni, a ke kterým se pomoc nedostala.“

 

Hana Levíčková

Srdíčko

Zůstalo prázdno jak studánka ztracená,
zůstalo ticho jak ústa zavřená
zůstal jen písek z rozkvetlých snů
zůstaly slzy namísto smíchu,
co dál ?

A přesto, jako by i v tom tichu
k životu tenký hlásek naděje zval.
něco skončilo a něco neskončilo,
stále je proč se s životem rvát,
uvadl kvítek, jen chvíli se srdce potěšilo,
a bolest nepřestává se ptát:
„proč muselo se to stát ?“

Vykřičet, vyplakat,
ne však vše vzdát.

Nést v srdci tu bytost křehkou dál,
život ji dal a život ji vzal,
otisklá v srdci zůstává
a  sílu k naději dodává.
Stále je i tak proč žít,
jen vytrvat, jen to objevit
a pak udělat další krok
a možná za nějaký rok
ozve se jiný pláč,
zrodí se nový život a nepřestane. Věřit, že se to stane…..

Bolest vás krutě a nelítostně svírá,
ne, to se přijmout nedá,
takhle se přece neumírá,
beznaděj na srdce sedá.

A právě teď vám své srdce otvíráme,
víme jak strašně to bolí,
tu bolest na vlastní kůži známe
i to ticho po okolí.

Probolet, prostýskat, ale nezůstat sami,
pohleďte, chceme v tom být s vámi.

Chceme vás doprovázet a při vás stát
ať můžete zas život dál milovat.

Kresba věnována Jitkou Stojanovou, www.jitkastojanova.cz. Realizováno z daru MUDr. Hany Levíčkové, Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o.

Kresba věnována Jitkou Stojanovou, www.jitkastojanova.cz.

Setkání rodičů

Setkání je určeno rodičům vyrovnávajícím se se ztrátou dítěte nejen v průběhu těhotenství (samovolný potrat, interrupce, zmlklé těhotenství), při porodu a v poporodním období, ale i  kdykoli v průběhu života dítěte (tedy i v jeho dospělosti). Přijít mohou i blízcí příbuzní truchlících rodičů, kteří jim chtějí pomoci se s těžkou situací vyrovnat, ale neví jak.

Setkání jsou dvouhodinová, neformální, spíše v komorním počtu účastníků. Probíhají v bezpečném prostředí empatie a důvěry. Vždy je připraveno i malé pohoštění. Na začátku mohou rodiče společně zapálit svíčku za svoje zemřelé děti, zapsat jejich jména do knížky, kterou jsme nazvali „Děti nebe“, a do níž zapisujeme děti, které se v našich srdcích a společně s námi účastní daného setkání. Hřejivé světlo svíček, zapálených za naše děti, nás pak provází celým setkáním. Na úvodní povídání navazuje vzájemné sdílení. Vzájemně si nasloucháme. Pro zájemce je připravena i možnost společné modlitby za zemřelé a nenarozené děti. Naším cílem je i dát v rámci setkání průchod emocím, truchlení, slzám, přičemž snahou je, aby vše výše zmíněné nevedlo k beznaději a zoufalství, ale aby možnost pustit svou bolest ven, mohla být dalším krokem k fázi smíření. Naší snahou je, aby rodiče přicházeli na setkávání rádi, opakovaně, tak dlouho, jak oni sami považují za nutné. Je ale možné přijít i jednorázově.

Naším cílem je poskytnutí podpory a pomoci truchlícím rodičům. Truchlení je náročný a dlouhý proces. Pro konečné smíření je ale naprosto nezbytný. Proto informujeme rodiče o tom, jak proces vyrovnávání se se ztrátou dítěte probíhá a co jim v tomto procesu může pomoci. O tom, že potřeby i prožitky rodičů i dalších zúčastněných mohou být i rozdílné, a jak mohou na tyto potřeby reagovat. Předáváme kontakty na další organizace, zabývající se touto tematikou, na kněžskou a psychologickou pomoc. Důležitou součástí setkání je možnost vzájemného sdílení účastníků. Vždy je ale na konkrétním rodiči, zda chce příběh svůj a svého dítěte otevřít, či jen naslouchat prožitkům a zkušenostem druhých.

Setkání probíhají od května 2015 a v současnosti je doprovází P. Josef Čunek SJ. Jsou zdarma.

Dokument z našeho únorového setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte v období těhotenství, porodu a v poporodním období si můžete poslechnout v archivu Rádia Proglas pod následujícím odkazem (vysíláno  v březnu 2017).
Pořad – Mezi slovy – Dokument Děti nebe

Kdy a kde?

}

Termín

18.9. 2021, 15 – 17h

Studentské centrum České provincie Tovaryšstva Ježíšova, Brno,

Kozí 8, 1. patro

Je třeba se přihlásit předem v kalendáři akcí nebo na hana@kojeni.eu